Танилцуулга

“Усны Үндэсний Төв” (Усны төв) нь Монгол улсын засгийн газраас 1999 онд баталсан Усны Үндэсний Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор усны салбарын төрөл бүрийн мэргэжлийн эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдийн санаачилгаар 2002 онд байгуулагдсан.

Цааш

Мэдээ мэдээлэл

Бусад

Гадаад харилцаа

  • Гишүүн байгууллагууд
  • Гадаад харилцаа